Δικηγορικό Γραφείο Σταύρου Δημητρόπουλου, Πάνου Κουτσουβέλη & Συνεργατών

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158

(έναντι Αρείου Πάγου, είσοδος από Κόνιαρη 45) ΤΚ 11471 .

6907915450 - 6979042604 - 2106467305

Επικοινωνήστε μαζί μας .

dikaiosini.gr

Υπηρεσίες

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αναλαμβάνουμε τη δικαστική και μέχρι τέλους προάσπιση των εργασιακών σας συμφερόντων σε κάθε φύσεως εργατική διαφορά με τον εργοδότη σας. Ενδεικτικά:
 • αποζημίωση απόλυσης
 • άκυρη απόλυση
 • καταβολή δεδουλευμένων
 • αποζημίωση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης
 • δώρα εορτών, επιδόματα και αποδοχές αδείας
 • κάθε άλλο ειδικό επίδομα που πιθανόν να δικαιούστε
 • έλεγχος αν το ύψος του μηνιαίου μισθού σας ανταποκρίνεται στα κατώτατα θεσπισμένα όρια
 • καταχρηστική μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση
 • ομαδικές απολύσεις
 • βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας 
 • και κάθε άλλη εργατική διαφορά

Σημειώνεται ότι κατόπιν ασκήσεως σωρείας αγωγών από το γραφείο μας από couriers και διανομείς για τη διεκδίκηση μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματός ιδιοκτησίας τους κι έκδοσης θετικών αποφάσεων επί αυτών, εκδόθηκε ο νόμος 4611/2019, στο άρθρο 56 παράγραφος 7 του οποίου ορίζεται πλέον και νομοθετικά ότι:

Όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης

Δείτε και την ιδιαίτερη υποσελίδα μας για το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων.

dikaiosini.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας και την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.