Δικηγορικό Γραφείο Σταύρου Δημητρόπουλου, Πάνου Κουτσουβέλη & Συνεργατών

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158

(έναντι Αρείου Πάγου, είσοδος από Κόνιαρη 45) ΤΚ 11471 .

6907915450 - 6979042604 - 2106467305

Επικοινωνήστε μαζί μας .

dikaiosini.gr

Υπηρεσίες

ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Ή ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ή ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο, οι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συντήρηση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια και τις οδούς αυτές.

Σε περίπτωση δε ζημίας που επήλθε συνεπεία παραλείψεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου να συμμορφωθούν με την παραπάνω υποχρέωση, ο Δήμος ευθύνεται σε αποζημίωση του ζημιωθέντος.

Είναι δε σύνηθες το φαινόμενο της πρόκλησης ατυχημάτων είτε από κακοτεχνία στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, είτε από πλημμελή συντήρησή τους, είτε από παράλειψη επιδιόρθωσης, είτε από απουσία κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης κινδύνου, περιπτώσεις για τις οποίες υπαίτιος του ατυχήματος είναι ο Δήμος.

Η διαδικασία αποζημίωσης λαμβάνει χώρα με τη μορφή αγωγής διοικητικού δικαίου κι είναι αρκετά χρονοβόρα, δια τούτο κι είναι κρίσιμο να εκκινήσει άμεσα.

dikaiosini.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας και την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.